Open/Close Menu Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için...

 “Mersin ve İçel” isimleri, çoğunlukla yakın zamana kadar birbirinin yerine kullanılan isimler olup,  bu isimlerin kaynakları ve bu isimlerin ilk kullanımlarının hangi zamanlara rastlandığına değinmek faydalı olacaktır.  Haziran 2002 yılında TBMM’de  çıkarılan 4764 sayılı yasa ile İçel ismi değiştirilerek Mersin yapılmış olup, artık il genelinde tek isim Mersin kullanılmaya başlanmıştır.  Mersin ve Mersin’e göre ortaya…

Yaklaşık bir buçuk asırlık geçmişi ile Anadolu’nun en genç kentlerinden biridir Mersin. Osmanlı dönemi hatta, daha öncesi dönemlerden günümüze kadar varlıklarını sürdürmüş olan çoğu kentlerimizle kıyaslandığında, günümüz Mersin kentinin idari bir yerleşim birimi olarak ortaya çıkışının tarihi oldukça yenidir diyebiliriz. Öyle ki, Mersin’in bulunduğu coğrafya tarih içinde pek çok devlet için önemli bir yerleşim sahası…

Gündelik hayat, genel olarak, insanların yaşam tarzları, iktisadi faaliyetleri, yaşadıkları fiziksel çevre ve mekanlar, inanç, örf, adet ve geleneklerinin bir araya gelerek, belli bir tarih kesitinde somutlaşması olarak tanımlanabilir. Osmanlı Devleti’nin nev-i şahsına münhasır toplumsal sistemi içinde var olan gündelik hayatın da, bu kendine özgülük hali ve toplumsal sistemin gereklerine göre şekillendiğini söyleyebiliriz. Daha önce…

Hayatımın beşte üçü doğduğum büyüdüğüm şehrim Mersin’in dışında geçti benim. Şehrimden, ilk göz ağrımdan ne kadar uzak mesafede de olsam da gönül ikliminde şehrimin havasını teneffüs edip, soğuk pınarlarından su içip, Torosların soğuk rüzgârlarını ve karayelini şakaklarımda hissetmişimdir her daim.  Çocukluk ve gençlik yıllarımın limon kokulu hatıralarında, bir Akdeniz insanı olarak şehrime ve köyüme karşı…

Page 2 of 10 1 2 3 4 10

© 2020 - Mehmet Mazak

logo-footer